CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÁC PHÒNG BAN

1. Phòng kỹ thuật và quản lý dự án

Phương châm hoạt động: Chất lượng là mục tiêu hàng đầu”

Ban kỹ thuật và quản lý dự án bao gồm các bộ phận như: thiết kế, thi công, lắp đặt cơ điện, quản lý dự án. Ban kỹ thuật và quản lý dự án chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý về kỹ thuật, chất lượng công trình và tiến độ thực hiện dự án.

2. Phòng tài chính – Kế toán

Phương châm hoạt động: “Nhanh chóng và chính xác”

Nhân viên của ban tài chính kế toán đòi hỏi phải hoạt động “ nhanh chóng và chính xác” vì ban phải quản lý toàn bộ công tác kế toán và ngân sách của công ty. Ngoài ra, ban TC-KT còn hoạch định và thực hiện các chính sách tài chính, huy động vốn, đánh giá kết quả kinh doanh và thực hiện các biện pháp rủi ro về vốn.

3. Phòng kế toán tổng hợp

Phương châm hoạt động: “Tích cực và hiệu quả”

Ban kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm chính về vấn đề pháp lý, quản lý hợp đồng, quản lý công tác cung ứng vật tư và quản lý rủi ro cho các dự án.

4. Phòng hành chính nhân sự

Phương châm hoạt động: “Đoàn kết và phát triển”

Quản trị nhân sự, quản trị hành chính, xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển năng lực là nhiệm vụ chính của ban hành chính nhân sự. “Đội ngũ” chính là nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển của Kỳ An nên ban hành chính nhân sự phải thường xuyên tổ chức huấn luyện đào tạo nâng cao chuyên môn và đề xuất các chế độ chăm sóc đời sống nhân viên.

5. Phòng kinh doanh & tiếp thị

Phương châm hoạt động: “Năng động và chuyên nghiệp – sẵn sàng vượt qua thử thách

Ban kinh doanh và tiếp thị một mặt xây dựng và thực hiện các kế hoạch để bảo vệ và phát triển thương hiệu công ty cũng như thương hiệu dự án, mặt khác thiết lập và chăm sóc mối quan hệ với khách hàng, xúc tiến và quản lý công tác bán hàng.